Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 augusti 2015

27/8 Iljusjin har utvecklat moderniserad variant – Il-20M


Flygfirman Iljusjin (OAO ”Il”) har gjort en moderniserad variant av spaningsflygplanet Il-20M med modernare ombordutrustning, och nu måste Försvarsdepartementet ta ställning om den befintliga parken av denna flöygplans skall moderniseras, sade på onsdagen chefkonstruktören för företaget Nikolaj Talikov.
”Vi har i år avslutat jobbet av en ny variant av flygplanet. Ett beslut har skrivits under, och nu befinner sig dessa dokument hos den statliga beställaren för överseende, och beroende av resultatet av detta tas beslut om fortsättning av arbetet”, - sade N.Talikov vid flygmässan MAKS-2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar