Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 14 september 2015

14/9 Ryssland kan ha sänt upp till 2000 BTR till Syrien under tre år

BDK (Stora landstigningsfartyget] pr. 1171 ”Nikolaj Filtjenkov” i Bosporen


I september 2015 bekräftar för första gången Ryssland officiellt leverans av olika typer av militär materiel till Syrien. Centrala Marinportalen försöker finna ut, hur mycket materiel som kan ha skickats till Tartus sedan den så kallade ”Syriska expressen” började. Enligt helt enkla beräkningar kan det röra sig om cirka 2000 BTR (pansartransportfordon) eller lastbilar, som har transporterats på ryska kölar.
Enligt uppgifter i massmedia har ryska stora landstigningsfartyg [BDK] sedan början av år 2015 anlöpt Syrien 41 gånger. I alla fall, så många gånger har ryska flottans fartyg passerat Bosporen i sydlig riktning enligt den Istanbulbaserade turkiska journalisten Cem Devrim Yayal, redaktör för sajten turkishnavy.net, som sedan år 2013 för journal över militära fartygs passage genom de turkiska sunden. Bland dessa finns två typer av landstigningsfartyg – projekt 775 och 1171. BDK ur projekt 1171 ”Saratov” och ”Nikolaj Filtjenkov” har i år gjort 7 resor, ytterligare 34 – BDK ur projekt 775 ”Jamal”, ”Novotjerkassk”, Tsezar Kunikov”, ”Aleksandr Otrakovskij” och Aleksandr Sjabalin”, samt även BDK ur projekt 775M ”Azov” och ”Korolev”. Det är anmärkningsvärt, att sedan början av juni har antalet passager av ryska fartyg ökat nästan två gånger.

Åren 2013-2014 uppgick resorna med ryska BDK till 29 respektive 46. Då gjorde fartyg ur projekt 1171 fyra resor var per år. År 2012 meddelades om några anlöp av ryska landstigningsfartyg till Syrien.
Öppet visades vid flera tillfällen fotografier med ryska pansartransportfordon (BTR) och lastbilar, som tillhörde Syriens regering, så det finns anledning att räkna med dessa.
Ombord BDK ur projekt 775 och 775M kan man lasta 500 ton materiel och last och 225 soldater. Det möjliggör lastning av 13 BTR, eller 20 lastbilar. Ombord BDK ur projekt 1171 – upp till 1500 ton materiel och last och 300-400 man, eller, utrymmesmässigt ryms, 45 BTR-er, eller 50 lastbilar.
På så sätt, blir den totala lasten för alla resor, från början av den så kallade ”syriska expressen”, 75 tusen ton. Om man räknar med möjligt utrymme i lastrummen, från slutet av 2012 kan den syriska militären erhållit sisådär 1990 BTR-er, eller upp till 2440 lastade lastbilar (om man räknar med en lastvikt upp till 18 ton och vikten på själva bilen 12,6 ton).
Uppgifter från Centrala MarinPortalen
I början av september bekräftade Rysslands UD officiellt om leverans av militär materiel till Syrien. 9 september bekräftade ryske presidentens företrädare för Främre Orienten och länder
i Afrika, Michail Bogdanov, att ryska militära specialister befinner sig i ett arabiskt land. Något senare framkom en förteckning över vapen, som Rysslands officiellt levererar till Syrien.
Termen ”syriska expressen” dök upp år 2012 i samband uppgifter, att ryska flottans stora landstigningsfartyg håller på med vapenleveranser till Syrien.
Den väpnade konflikten i Syrien har pågått sedan 2011. Regeringstrupper försöker stå emot stridsförband, som tillhör olika väpnade grupperingar. De mest aktiva är extremistgrupper som ”Islamiska staten” och ”Al-Nusra Dzhebhat”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar