Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 15 september 2015

15/9 ”Admiral Essen” går till sjöss i oktober

Fregatten ”Admiral Essen”

Den första serietillverkade fregatten ur projekt 11356 – ”Admiral Essen” – löper för första gången ut till sjöss för varvsprovturer under oktober.
Detta säger till FlotProm pressekreterare Sergej Michaijlov vid nybyggnadsvarvet ”Jantar”.
Han anmärkte, att 9 september startades för första gången huvudmaskinen, och 10 september togs fregatten in i docka för fortsatta arbeten med målning och förberedelse för avmagnetisering.
Sergej Michajlov säger vidare, att problemen man tidigare talat om med försenad leverans på grund av problemen med huvudmaskiner, nu löses dessa problem och enligt dagens planer skall hela serien vara färdigbyggda till år 2020.
Uppgifter från FlotProm
Tester vid kaj med fregatt ”Admiral Essen” påbörjades 30 juni 2015. Då meddelades, att därefter skall hon gå ner till leveransbasen i Baltijsk för provturer till sjöss. Som tidigare tillkännagivits, skall fartyget överföras till beställaren innan år 2015 slut.
”Admiral Essen” är det första serietillverkade fartyget ur projekt 11356 efter den första fregatten ”Admiral Grigorovitj”, som för närvarande är nära leverans till Flottan. Det tredje fartyget ur detta projekt – ”Admiral Makarov” – sjösattes 2 september 2015.
Enligt två kontrakt, underskrivna av Rysslands försvarsministerium, skall PSZ ”Jantar” bygga en serie av fregatter ur projekt 11356 utvecklade av AO ”Severnoje projektno-konstruktornskoje bjuro”. För närvarande har fem fartyg ur denna serie kölsträckts. Ett sjätte, som fått namnet ”Admiral Kornilov”, skall kölsträckas.
Rysslands försvar planerar inte att förlänga byggnation av fregatter ur projekt 11356. Det sjätte fartyget blir det sista ur detta projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar