Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 20 oktober 2015

20/10 Tester med världens första flytande atomenergiblock påbörjas i november

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов"
atomkraftstationen ”Akademik Lomonosov”.

Det flytande atomdrivna värme-elkraftverket ”Akademik Lomonosov”. Som byggs vid varvet ”Baltijskij zavod” i Sankt Petersburg, påbörjar tester vid kaj i november 2015. Om ett år skall det föras till platsen för sin basering i den arktiska hamnen Pevek.
”För närvarande pågår förberedelser för testerna”, - berättar presstjänsten vid varvet till Flottrom.

Tidigare har meddelats, att ”Akademik Lomonosov” skulle påbörja tester i slutet av sommaren. En företrädare för varvet anmärker, att förseningen beror på det stora förberedelsearbetet.
Testerna genomförs i tre etapper: tester vid kaj av det flytande energiblocket som objekt, sammansatta tester vid kaj med utrustning, samt även överlämningstester.

Data från FlotProm
Den flytande kraftstationen (ry. PEB) ur projekt 20870 ”Akademik Lomonosov” är ett stillaliggande fartyg med två kärnkraftsreaktorer ”KLT-40” ombord, avsett för att tillhandahålla elektrisk energi och värme till objekt vid svåråtkomliga platser, samt även för avsaltning av vatten. Enligt de tekniska parametrarna skall PEB:n vid normal verksamhet kunna leverera till landnätet upp till 70 MWt elektrisk energi och 300 MWt värmeenergi, vilket är tillräckligt för att underhålla en stad om 200 000 innevånare.
Uppgiven tidsanvändning för ett energiblock uppgår till 35-40 år. Då måste reaktorerna återladdas varje 2,5-3 år. Användandet av kraftstationen kräver en besättning om 69 man.
Bogseringen upp till Arktis är planerad till september 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar