Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 20 oktober 2015

20/10 UV-farkost ”Marlin-350 till Rysslands väpnade styrkor

Телеуправляемый необитаемый аппарат "Марлин-350"
Fjärrstyrda obemannade uv-farkosten (TNPA) ”Marlin-350”.

Ryska federationens väpnade styrkor har utrustats med fjärrstyrda obemannade undervattens-farkosten ”Marlin-350” (350 är max dykdjup, skriv.anm.). Det planeras, att Flottan skall få ytterligare fem dylika farkoster till år 2016.
Statliga tester med apparaten avslutades i början av mars, meddelade presstjänsten vid ”Tetis Pro”

Första etappen av de statliga testerna genomfördes vid Flottans experimentbas för räddning och uv-teknologi ”Sjömilitära akademin” i Lomonosov, där apparatens teknik kontrollerades och även funktionsteser av apparaten. Vid de senare mättes hastighet i uv-läge, vertikal förflyttning etc, varvid slutsatsen drogs, att alla värden överensstämde med de värden tillverkaren meddelat.
Dessutom testades videokameror, lampor och videoregistrering, samt styrningen av farkosten.
Vid den andra etappen av testerna i ”Golubaja buchta”, Gelendzjik (ligger strax syd Novorossijsk, östra Svarta havet, skriv.anm.) visade farkosten, att den kan dyka till sitt maximala djup – 350 meter. Den lyckades även under ett dyk komma ned till 354 meter.
Enligt företagets planer finns, tillverkning av farkoster med arbetsdjup 600 och 1000 meter, och även serietillverkning av självgående obemannade undervattensfarkoster.
”Marlin-350” är en inhemsk apparat av lätt inspektionsklass, skapad av företaget ”Tetis Pro”. Den telestyrda apparaten är avsedd för sök av uv-objekt, inspektionsarbeten under vatten i kustnära eller inlandsvatten ned till 350 meters djup. TNPA / ROV ”Marlin-350” kan användas för sökoperationer, skydd av vattenområden, inspektion av rör- och kabelledningar, arbete under is, vetenskapliga forskningar vid olje- och gasfält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar