Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 30 december 2015

30/12 ”Admiral Grigorovitj” klar med statsprovturer

Fregatten ”Admiral Grigorovitj”

Rysslands nya fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” avslutade framgångsrikt på onsdagen den 30 december statliga provturerna, efter att i norr ha skjutit kryssningsrobotar med system ”Kalibr”.

Detta meddelar till FlotProm pressekreteraren vid Jantar-varvet Sergej Michailov.
”Idag avslutade ”Grigorovitj” statstesterna i norr. Där har han testat robotsystemen ”Sjtil” och ”Kalibr”. Allt har gått bra, och nu förbereds fartyget för resan tillbaka till Kaliningrad, dit hon väntas under januari månads första tio dagar”, - tillkännagav Michajlov.
Vid hemkomsten till Kaliningrad blir det revision, varefter fartyget förbereds för överlämning till Flottan. Angående detta underströk Michajlov, att Andreasflaggen skall hissas och mottagningsakt skrivas under i februari.
Statsprovturer med det första fartyget ur projekt 11356 – ”Admiral Grigorovitj” på börjades i oktober 2015, och i december ankom fartyget till Norra flottan för genomförande av testskjutningar. Från början var det tänkt att fartyget skulle levereras till Rysslands Flotta i augusti 2015, men det farmflyttades på grund av trasiga kylare till huvudmaskinen. I slutet av december 2015 sade vice försvarsminister Jurij Borisov, att fartygen ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen” skall levereras först år 2016.
Data från FlotProm
Luftvärnsrobotsystemet luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil´” är ett mångkanaligt luftvärnsrobotsystem för fartygsbasering med vertikal start. Det är avsett för runt-om-försvar av fartyget från luften, även mot massiva robot- och flyganfall; och även för anfall mot markmål och sjömål.
Robotsystemet ”Kalibr” kan skjuta såväl sjömålsrobot och antiubåtsrobot, som även robotar motmarkmål. Projektilerna kan skjutas såväl enskilt, som ”en masse”. Systemet blev allmänt känt efter att fartyg ur Kaspiska flottiljen använt systemet mot terrorister i Syrien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar