Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 5 juli 2016

5/7 Radar ”Podsolnuch” ryskt svar på NATO:s ökade aktivitet

Radar (ry. RLS) ”Podsolnuch” (sv. ”Solros”).
För att kompensera NATO:s militära aktivitet i Baltikum, skall OTH-radar ”Podsolnuch” utplaceras. Detta berättar en informationskälla tisdag den 5 juli till Interfax.
I juni tillkännagav chefen för koncernen RTI Sergej Bojev, att under år 2017 skall Försvaret sätta upp några radarstationer av typen ”Podsolnuch”, framför allt i Arktis.
Den är utvecklad för Flottans som en kuststation ”som ser bortom radiohorisonten” (eng. OTH – Over The Horizon) för att upptäcka fartyg och flygplan och stationen genomgick statliga tester år 2006. För närvarande finns tre stationer: en vid Ochotska havet, den andra vid Japanska och den tredje vid Kaspiska.
”Podsolnuch” kan automatiskt ”bortom radiohorisonten” samtidigt upptäcka, målfölja och klassificera upp till 300 sjömål och 100 luftobjekt, bestämma deras koordinater och skicka dessa måluppgifter till system, fartygs vapensystem och luftförsvaret.
I mars månad användes ”Podsolnuch” när Kaspiska flottans fartyg övade med robotsystem ”Kalibr-NK”. Under manövrarna löstes uppgifter att upptäcka yt- och luftmål med efterföljande målinvisning till fartygen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar