Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 7 juli 2016

7/7 Skolfartyg ”Smolnyj” lämnar Östersjön och går mot Svarta havet

Учебный корабль "Смольный"
Skolfartyget ”Smolnyj”.

Torsdagen 7 juli avslutade skolfartyget ”Smolnyj” ett tredagars besök i Baltijsk ,
lämnade östersjöflottans huvudbas och satte kurs mot Sevastopol.

Flottans presstjänst säger till TASS, att efter resan från Kronsjtadt bunkrade ”Smolnyj”
nödvändigheter för vidare färd. Man tog även ombord 150 kadetter från amiral Usjakovs
sjökrigsinstitut. De förenade sig med de redan ombordtagna kollegor från Flottan
polytekniska institut. Totalt ombord finns drygt 300 kadetter.

Under resan skall de genomgå praktik i navigation och andra grenar ombord under olika
klimatiska och väderförhållanden. De kommer att gå vakt parallellt med ordinarie officerare
ombord. I den avslutande etapper blir det prov på deras kunskaper.

”Smolnyjs” resa går via Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Atlanten, Medelhavet och
Bosporen och Dardanellerna – in i Svarta havet, där fartyget besöker Sevastopol. Dessutom
kommer ”Smolnyj” att göra en visit i Limasol på Cypern.

Första rangens skolfartyg ”Smolnyj” byggdes i Polen år 1976. Från år 2010 till 2013
genomfördes ett stort reparationsarbete vid varvet ”Flotskij arsenal” i Varna (Bulgarien).

Fartyget är utrustat med moderna navigations- och skolsystem av rysk tillverkning.

För närvarande är ”Smolnyj” ryska Flottans enda operativa skolfartyg. Systerfartyget
”Perekop” befinner sig i bulgariska Varna sedan år 2013 vid varvet ”Flotskij arsenal”, där hon
moderniseras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar