Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 10 oktober 2016

10/10 ”Admiral Makarov” avslutar 1:a etappen av statsprovturer

Fregatt ”Admiral Makarov”, projekt 11356.

På måndagen, 10 oktober, avslutar leveranspersonal från varvet ”Jantar” och
besättning från fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Makarov” första utlöpet till sjöss
enligt programmet för statliga provturer. Detta meddelat varvets presstjänst.

De statliga testerna av den tredje fregatten ur projekt 11356 påbörjades den 7 oktober. Till
mitten av oktober är planerat överresan till Norra flottan för tester av robot, luftvärn och
artillerisystem, varefter ”Admiral Makarov” återvänder till leveransbasen i Baltijsk.

”Admiral Makarov” kölsträcktes 29 februari 2012, sjösattes 2 september 2015. Leverans till
Flottan skall genomföras under november månad i år.

Det första fartyget i serien ”Admiral Grigorovitj” förstärkte Flottan 11 mars 2016. Den andra
fregatten – ”Admiral Essen” – fick sjömännen 7 juni i år. Bägge fartygen tjänstgör inom
Rysslands svartahavsflotta.

Fartygen är beväpnade med artillerianläggning A-190 kaliber 100 mm, luftvärns- och
artillerisystem, torped och antitorpedmedel, samt även kryssningsrobot ”Kalibr-NK”.

Fullt deplacement på fartyg ur projekt 11356 – 4035 ton,
längd – 125 meter,
bredd – 15 meter.
De kan komma upp i en hastighet om 30 knop.
Självständigt uppträdande – 30 dygn.
Med ekonomifart 14 knop kan fartygen segla 4850 nautiska mil.
Besättning – 180 man och 20 marininfanterister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar