Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 13 oktober 2016

13/10 SMI: Vietnam tillåter inte Ryssland att återvända till basen i Cam Ranh

staden Cam Ranh.Enligt massmedia (SMI) har Vietnam tillkännagivit, att de inte tillåter några utländska militära baser på sitt territorium, det gäller även ryska. Detta meddelar på torsdagen 13 oktober www.lenta.ru med hänvisning till Reuters.

”Vietnams följdriktiga politik består av en strikt neutral statlig status. Vi kommer inte att ingå i militära föreningar eller allianser mot tredje land”, - tillkännagav en officiell företrädare för Vietnams utrikesministerium Le Chai Bin.


Den 7 oktober i år sade Rysslands vice försvarsminister Nikolaj Pankov, att hans myndighet sysslar med frågan om möjligheter att återvända till militära baser utomlands. Sovjetiska, och senare fanns ryska militära baser på Kuba och i Vietnam fram till år 2002. I Lurdres på Kuba fanns ett radioelektroniskt center, i Cam Ranh (Vietnam) hade Rysslands flottbas.

I desto mindre ger landets neutrala status möjlighet för utländska stridsfartyg att anlöpa Vietnams hamnar. Sålunda, 4 oktober anlöpte jagaren med kryssningsrobotar John S. McCain och stödfartyget Frank Cable ur US Navy, Cam Ranh.

I oktober 2015 gjorde Hanoi och Tokyo en överenskommelse, att under övningar och piratbekämpning skall japanska stridsfartyg kunna bunkra och genomföra tekniskt underhåll i Cam Ranh.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar