Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 28 november 2016

28/11 Militärt flyg från USA och Sverige nära ryska gränsen i ÖstersjönMilitära flygplan från USA och Sverige anflög på måndagen samtidigt kustlinjen i Kaliningrads oblast för operativa spaningsuppgifter, meddelas från västliga sajter, som följer militära flygrörelser.
Bägge spaningsflygplanen befanns sig i Rysslands marina ekonomiska zon vid Kaliningrads kust.

Vid 1400-tiden Moskvatid vid den ryska kusten i södra Östersjön registrerades ett strategisk spaningsflygplan RC-135 ur USA:s flygvapen med bortnummer 62-4139 och anropssignal ENOS92. Flygplanet, som lyft från flygbasen Mildenhall i Storbritannien, flög mot Kaliningrads oblast från Polen och genomförde radioteknisk spaning mot ryskt territorium.

Praktiskt taget samtidigt från norra Östersjön mot Kaliningrads kust på höjd 12 000 meter närmade sig ett svenskt spaningsflygplan Gulfstream 4 med bortnummer 102003 och anropssignal SVF623. Det gjorde två överflygningar längs kusten i en utdragen ellips.

Under de senaste månaderna har de amerikanska spaningsflygningarna längs Rysslands kuster kraftigt ökat, framför allt, i Östersjön, runt Krim, samt även runt ryska baser i Syrien och i områden där ryska stridsfartyg befinner sig i östra Medelhavet. Praktiskt taget dagligen registreras upp till två-tre och fler dylika flygningar.

Svenska militära flygplan har under senare tid också börjat genomföra reguljära spaningsflygningar nära Kaliningrads oblast och över områden där ryska stridsfartyg rör sig i Östersjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar