Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 28 november 2016

28/11 Propelleraxeln borttagen på ”Admiral Essen”



Fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Essen”

Från fregatten ”Admiral Essen, som sedan 7 november legat vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad, har man tagit bort en av propelleraxlarna. Enligt en anställd vid varvet är det för närvarande okänt när reparationen skall vara färdig.



Då själva processen med montage-demontage av propelleraxel inte sker just nu, så är det för tidigt att säga när reparationen skall vara klar. En av de intervjuade vid varvet sade, att axeln skall repareras.
Dessutom, ska bägge propellrarna bytas ut. Enligt en obekräftad uppgift från en källa vid östersjömarinen, har propellrarna redan reparerats.

Presstjänsten vid varvet kommenterar inte pågående arbete.

Enligt uppgifter från ”Administratsija morskich portov Baltijskogo morja”, kom ”Admiral Essen” till varvet 7 november. Hon eskorterades då av Flottans två bogserare RB-395 och MB-97.

Enligt tillgängliga uppgifter, inträffade incidenten med ”Admiral Essen” vid marinbas Baltijsk. Besättningen försökte förtöja vid bojar vid ogynnsamt väder utan bogserare. Deras förtöjningar drogs in i propellrarna, vilket resulterade i obrukbarhet.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar