Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 6 april 2016

6/4 Spetsnaz och arméflyg övar i Pskovs oblast

[image]

Vid övningsfält i Pskovs oblast påbörjades gemensamma specialtaktiska övningar med
spetsnazförband och arméflyg från Rysslands Västra milo (ZVO).

Under fyra dagar kommer spetsnaz-soldater genomföra uppgifter för högsta beredskap, lasta
vanliga vapen och krigsmateriel i flygplan och helikoptrar.

Under den praktiska etappen skall ”spetsnäsorna” genomföra luftlandsättning från transport-
stridshelikoptrar Mi-8MTSj medelst fallskärmar och enligt stormning på en oförberedd platta
från höjder 2-5 meter.

Vid luftlandsättning med fallskärmar kommer man att använda system ”Arbalet”.
Eldunderstöd under landsättningen genomförs av attackhelikoptrar Mi-24.

Innan fallskärmshoppningen genomgick militärerna på marken en specialkurs för
luftlandsättning, övade kunskaper att packa ihop fallskärmssystemen, samt även speci4ella
övningar för säker landning.

Landsättningen genomförs i full utrustning, såväl dag som natt. Totalt under övningen
kommer spetsnazarna att genomföra mer än 15 hopp på olika sätt från höjder mellan 2 och
800 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar