Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 3 november 2016

3/11 En titt i ”Rosoboronexports” orderportfölj
”Rosoboronexports” orderportfölj består i huvudsak av flygmateriel, samt även  luftvärnsmedel, materiel för marktrupper, och marina vapen.

”Orderportföljen som i början av år 2016 uppgick till 49,5 miljarder dollar, har blivit mer balanserad, vilket tyder på effektivitet i vårt arbete inom alla huvudsegment på världens vapenmarknad”, - sade till TASS Sergej Kornev, chef för företagets delegation vid flygsalongen Airshow China 2016.


Han säger, att orderportföljen består av flygmateriel (46%), luftvärnsmedel (22%), vapen och materiel för markstridskrafter (18%), materiel för sjöstridskrafter (10%).

När ”Rosoboroneksport” bildades (år 2000), säger Kornev, utgjorde andelen flygmateriel mer än 80% av beställningarna. ”En sådan fördelning inom vapengrenarna medförde en risk att minska vapenexportpotentialen, och om man tänker på de obetydliga statliga försvarsbeställningarna i början av 2000-talet – förlorades kompetens hos vissa utvecklare och företag för produktion av modern militär materiel”, - sade han.

Siffrorna för försäljning av ryska vapen utomlands har stabiliserats under de senaste åren till en nivå runt 15 miljarder dollar. Av dessa är 13 miljarder från ”Rosoboronexport”, och de övriga är pengar från tillverkare, som fått tillstånd att självständigt leverera reservdelar och erbjuda servicetjänster och reparation av tidigarte försåld materiel.

Dessa siffror hålls sedan år 2012. Fram till denna punkt var det en stark tillväxt – med 2,5 – 3,5 miljard under 1990-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar