Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 1 augusti 2017

1/8 Kina öppnat sin första utländska militärbas i Djibouti

Officiellt öppnande av Kinas första utländska marinbas.


Tisdagen, 1 augusti,  öppnade Kina officiellt sin första utländska militärbas – på territorium tillhörande östafrikanska staten Djibouti. Militärer från Kinas folkbefrielsearmé genomförde en officiell öppningsceremoni med hissning av flaggan och parad. Den högtidliga händelsen sammanföll med 90-årsdagen av Folkrepublikens grundande.
Basens öppningsceremoni började kl 08 på morgonen lokal tid (=Moskvatid). Nationalsångerna för Djibouti och Kina spelades. Därefter hissades under högtidligheter Kinas flagg. Därefter genomfördes en militär parad, där nyanlända militärer till basen deltog.

Peking kallar officiellt sin första militära bas utomlands för ett objekt för material-tekniskt underhåll. I öppningsceremonin deltog drygt 300 man. Bland dessa kan nämnas vice befälhavaren för Kinas sjöstridskrafter viceamiral Tjan Dzjun och Djiboutis försvarsminister.
I ett meddelande från kinesisk radio sägs, att basen i Afrika medger Kina att bättre underhålla patrulloperationerna i farvattnen runt Somalia och Jemen, samt även för att genomföra internationella humanitära åtaganden.
I mitten av juli skickade Kina till Djibouti fartyg med militärer för att sätta upp basen.
Byggnation av objekt några kilometer från USA:s största militärbas i Afrika påbörjades år 2016.  Innan dess låg kinesiska fartyg bara på redden när de besökte Djibouti, i samband med bekämpning av pirater i somaliska farvatten.
Ytan, som upplåtits för kinesernas bas, uppgår till 36 hektar.
Djibouti är en stat i östra Afrika med en befolkning om cirka 740 tusen personer. På landets territorium finns redan platser för sjöstridskrafter från USA, Frankrike och Japan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar