Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 4 augusti 2017

4/8 NATO:s SNMCMG1 anlänt till Estland04 augusti 2017 anlände till Estland för ett planerat besök NATO:s stående marina minjaktgrupp (SNMCMG 1). Den skall fylla på förråd och utföra uppgifter. Detta meddelar rus.postimees.ee
Det sägs, att under besöket skall fartygen förbereds för utlöp till sjöss och ges tillfälle att under helgen vila upp sig. Efter avslutat hamnbesök blir fartygen kvar i estniska farvatten för kommande operationer att söka gamla historiska sprängladdningar.
Det påpekas, att sedan 29 juni  leds NATO:s Första stående marina minjaktgrupp för första gången av Lettland. Tidigare befälhavaren för gruppen, esten Johan-Elias Seljamaa avlöstes av den lettiska marinofficeren Gvido Laudups. Under detta halvår ingår i gruppen estniska minjaktfartyget EML ”Sakala” (M314).
I januari 2018 tas ledningen av gruppen över av Belgiens sjöstridskrafter.
Info: NATO:s 1:a stående marina minjaktgrupp (SNMCMG1) är en av alliansens fyra stående grupper, vars uppgifter är att genomföra minjaktsoperationer. Gruppen ingår i NATO:s snabb-insatsstyrkor och kan operera i alla regioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar