Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 2 augusti 2017

2/8 Nya ”Elbrus” förbereds för Murmansk


Trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” har återvänt till ”Norra varvet” från ett kontrollutlöp i Östersjön. Varvsarbetarna har börjat förbereda fartyget för de slutliga testerna i Norra farvatten, meddelade presstjänsten vid varvet, 2 augusti.
Under ”Elbrus” utlöp i Östersjön lyckades man släcka några punkter på de statliga testerna. Framför allt, när representanter för beställaren tog i drift fartygets magnetkompass, vilket innebär att färdigtestat  vad gäller avsnittet ”Navigation”.
”Resultaten av kontrollutlöpet med ”Elbrus” medger rätt att förbereda resan till nordliga latituder för vidare tester, framför allt tester med fartygets flyg-tekniska hjälpmedel, - berättade byggnadschefen för projekt 23120 Kirill Marugin. – Nu är byggarna upptagna med inspektionsarbeten, rätta till en rad anmärkningar, och besättningen fyller på bränsle och proviant inför överresan till Murmansk”.
Vid ”Norra varvet” fortsätter byggnationen av det första serietillverkade fartyget ur projekt 23120 ”Vsevolod Bobrov”. Hon är planerad för Flottan under 2018. Byggnation av ett andra fartyg ur denna serie ”Kapitan Sjevtjenko” har frusit inne.
Fartyg är tänkt att användas för transporter av torrlast till ytfartyg och ubåtar, samt även för bogsering och sjöräddning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar