Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 11 mars 2014

11/3 Korvett ”Stojkij” genomför provturer till sjöss

Foto: ”Stojkij” sdelanounas.ru 

Statsprovturer till sjöss påbörjades den 11 mars 2014 ombord korvetten ur projekt 20380 ”Stojkij”.

Under de förestående utlöpen kommer man att kontrollera fartygets manövrerings och fart-
Resurser, samt även en rad strids- och tekniska system.

Provturerna kommer att genomföras i Östersjön och vid östersjöflottans övningsfält. Efter avslutade provturer återgår fartyget till ”Norra varvet” i Sankt Petersburg för genomgång. Därefter är det dags för underskrift av akter och fartyget kan hissa örlogsflaggen, den s.k.
Andreasflaggen.

”Stojkij” är den tredje serietillverkade korvetten i ”Steregusjtjij”-serien. Fartyget är byggt enligt så kallad ”smygteknologi”

Korvettens fulla deplacement är drygt 2000 ton, 
längd – 110 m,
Full fart – 27 knop. 
Besättning med flyggrupp – cirka 100 man, varav 14 officerare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar