Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 11 augusti 2014

”Denis Davydov” testar landstigning vid Chmeljovka

16 juli 2014

Under varvsprovturer med Flottans nya landstigningsbåt ”Denis Davydov” övades landsättning vid övningsfält Chmeljovka.

Båtens besättning övade landsättning av pansartransportvagnar (BTR) som simmade iland, samt även direkt landstigning på stranden. För övningarna användes soldater från strandsäkringskompani ur Östersjömarinens 336. Självständiga gardesmarininfanteribrigad, i form av fyra BTR-82A och 40 man.
Betoningen av testerna låg på kontroll av fartygets uppförande vid olika hastigheter när man närmade sig stranden, samarbetet inom besättningen vid urlastning till sjöss för simning och vid urlastning på stranden, samt även möjligheten att självständigt ta sig loss från stranden när de urlastat på stranden.
Rysslands försvarsministerium säger, att landstigningsbåtar ur projekt 21820 har unika karakteristika vars lika inte går att finna på denna jord. De är avsedda för snabba transporter till sjöss och landsättning på oförberedda stränder av folk, hjul- och banddrivna fordon. Båtens höga fart nås genom en kavitet på skrovbotten, vilken ger liten skrovkontakt med vattnet och gör det lätt att tas sig loss från grund.
”Denis Davydov” har ett fullt deplacement om 280 ton, maxbredd – 45 meter, maxbredd – 8,5 meter, djupgående – 1,9 meter, maxhastighet vid våghöjd om 0,75 meter – 35 knop, max seglationslängd – 500 nautiska mil, lastrummets dimensioner – 27x6,8x2,34, maxlast – 140 ton.

”Denis Davydov” har tidigare inom ramarna för varvsprovturer genomfört skjutningar mot sjö- och luftmål.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar