Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 30 juni 2016

30/6 Aleksandr Nosatov skall leda östersjöflottan

Bilden visar Aleksandr Nosatom.
Befälhavaren för Rysslands Västra milo Andrej Kartapolov kommer på torsdag 30 juli till Kaliningrad, för att presentera för personalen den nya befälhavaren – chefen för Flottans utbildningscenter Aleksandr Nosatov.
Inom försvarsdepartementet räknar man med att presidenten skall ha godkänt honom innan juli månads utgång.
Som tidigare meddelats, är Nosatov ännu ej officiellt utsedd, de fakto styrs ÖM av viceamiral Sergej Jelisejev – den ende av de högre officerarna inom ÖM, som återstår efter försvarsministerns utrensning.
Enligt uppgifter i massmedia kan även stabschefen för stillahavsmarinen vara en kandidat, men det lutar ändå åt Nosatom.


Viceamiral Aleksandr Nosatov och viceamiral Igor Muchametsjin skall tjänstgöra som befälhavare respektive stabschef för ÖM. Om deras utnämningar tillkännagav försvarsminister tillika armégeneral  Sjogu på fredagen den 1 juli.
Aleksandr Nosatov föddes 27 mars 1963 i Sevastopol.
År 1985 avslutade han Nachimovs sjökrigsskola. Därefter tjänstgjorde han inom Stillahavsflottan.
År 2000 avslutade han Kuznetsovs sjökrigsakademi. År 2009 efter avslutade studier vid Generalstabsakademin, tjänstgjorde han som befälhavare för östersjöflottans marinbas Baltijsk och stabschef vid svartahavsflottan.
27 januari 2012 blev han utsedd till vice befälhavare för Svartahavsflottan.
5 maj 2014 blev Aleksandr Michajlovitj Nosatov viceamiral.
Sedan 17 maj 2016 – chef för Kuznetsovs sjökrigsakademi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar