Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 4 november 2014

”Amiralitetsvarven” har kölsträckt två nya ubåtar

30 okt. 2014

Vid nybyggnadsvarvet OAO ”Amiraltejskie verfi”  i Sankt Petersburg idag, 30 oktober, genomfördes kölsträckningsceremonier för två stora diesel-elektriska ubåtar ur projekt 636.3 ”Velikij Novgorod” och ”Kolpino”.

Vid högtidligheterna deltog från Ryska Flottans ledning viceamiral Aleksandr Fedotenkov, guvernören för Sankt Petersburg Georgij Poltavtjenko, generaldirektören för ”Amiraltejskie verfi”  Aleksandr Buzakov, en företrädare för kontruktörsbyrån ”Rubin” Valentin Frolov och en företrädare för Novgorods län Vladimir Varfolomejev.

Aleksandr Buzakov kallade denna händelse för speciellt symbolisk, då den sker inför varvets 310-årsdag: ”Idag kölsträcker vi de två sista ubåtarna ur en serie för Rysslands Flotta. Och idag kan vi säga, att denna order blev som ett ”lokomotiv”, vilket medgav ökning av tillverkningskapaciteten och öka antalet anställda vid varvet. Bara under de senaste 3,5 åren har antalet anställda ökat med nästan 800 man. Och idag det viktigaste – behöver vi inte minska tempot. Därför är vi beredda att fortsätta bygga och väntar på en beställning av en ny serie ubåtar för Rysslands Flotta!”

”Idag är det inte bara Skeppsbyggarens Dag, utan även dagen för Rysslands reguljära Flottas bildande, - anmärkte viceamiral Aleksandr Fedotenkov. – Och just ”Amiralitetsvarven” har starkt bidragit till dess utveckling och bildning. Och dagens kölsträckningar är den bästa bekräftelsen, att nuvarande skeppsbyggare vid varvet hedersamt fortsätter upprätthålla de traditioner, som grundlades av ryska Flottans skapare, Peter den Store [Peter 1]”.

Ubåtarna ”Velikij Novgorod” och ”Kolpino” ur projekt 636.3 och de två sista ur en serie om sex fartyg, som byggs vid varvet för ryska Flottan. Den första ubåten ur serien – ”Novorossijsk” – överlämnades till Flottan 22 augusti, 21 oktober påbörjades varvsprovturer med den andra – ”Rostov-na-Donu”, som innan årets slut skall levereras till beställaren. Den tredje ubåten – ”Starij Oskol” genomför tester vid kaj. Den fjärde ur serien ”Krasnodar”, kölsträckt 20 februari 2014, byggs på stapelbädden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar