Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 17 december 2014

17/12 Signalspaningsfartyget ”Jurij Ivanov” observerad vid Lettlands kust

17 dec 2014

Spaningsfartyget ”Jurij Ivanov”, som är ute på provturer, har observerats vid Lettlands kust.

På ”Twitter” publicerade Lettlands försvarsministerium. ”De Väpnade styrkorna observerade den 16 december i den ekonomiska zonen, 8,5 nautisk mil från territorialvattengränsen (TVG) ryska marinens signalspaningsfartyg av klassen ”Jurij Ivanov”.

För närvarande har endast ett fartyg ur denna klass sjösatts – ”Jurij Ivanov” själv. Den 27 november gick hon till sjöss för provturer. Enligt uppgifter från ”Severnaja verf”, som byggt fartyget, skall hon överlämnas till beställaren innan årets slut.

Lettiska militären har på senare tid ofta meddelat om observationer av ryska fartyg längs sin kust. Så t.ex., 22 november i Lettlands ekonomiska zon 27 sjömil från TVG upptäcktes en ubåt av Kilo-klass. 7 november observerade militären två trängfartyg tillhörande Rysslands Flotta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar