Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 20 augusti 2015

20/8 Taktiska flygövningar med hkp inom ÖM har börjatI Kaliningrads län/oblast har flygtaktiska övningar (LTU) påbörjats. Där deltar drygt 10 besättningar i attack- och transporthelikoptrar Mi-24 (bilden) och Mi-8 ur östersjömarinens (sv.ÖM ; ry BF) flyg.
Under övningarna skall piloterna göra mer än 20 uppstigningar, genomföra ett tiotal robotskott och stridsskjutningar med kulsprutor.
Vid övningar skall besättningar lösa uppgifter som luftstrid, verksamhet i grupp och gemensam attack mot mål, eldunderstöd till fartygsgrupper och förband ur ÖM:s kustförsvars-styrkor.
Markpersonalen skall lösa uppgifter som, att säkerställa radioförbindelser, radarövervakning, ge information till stridsledningen, samt förbereda start- och landningsbanor, tanka helikoptrarna och maskera flygmateriel och markmedel.
De planenliga övningarna pågår till slutet av denna vecka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar