Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 9 juni 2016

9/6 ”Admiral Grigorovitj” eskorterades av NATO-fartyg hela resan hem

Första fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” på Malta.


Mellan 2 och 4 NATO-fartyg följde hela tiden den nya ryska fregatten ”Admiral Grigorovitj” på sin första resa från Baltijsk hem till Sevastopol. Detta meddelade, 9 juni, befälhavaren för 30:e ytfartygsdivizijan inom Rysslands svartahavsflotta kommendör Oleg Krivorog.
”Det betyder, att våra partner förstår betydelsen av nya fartyg, vilka tillförs svartahavsflottan. De är jämförbara med robotkryssare ur förra generationen, och på vissa parametrar även bättre”, - citerar TASS Oleg Krivorog.


Befälhavaren för svartahavsmarinen amiral Aleksandr Vitko (han med tre stjärnor i videon) bekräftar uppgifterna. ”Naturligvis är ett nytt fartyg intressant. Man registrerar dess karakteristika, tar hydroakustiska profiler. De gör sitt jobb, vi gör vårt. Fartyget är mycket bra, och våra partners uppmärksamhet är intensiv”, - sade han.
Amiralen framförde en önskan, att förhållandet mellan svartahavsstaterna snart, på nytt, skall bli vänligare. ”Svarta havet är ett hav för många stater. Vi förhåller oss respektfullt till alla. Jag tror, att konflikten som finns med Turkiet, skall sluta”, - sade Aleksandr Vitko.
Fartygschef  på fregatten är kommendörkapten Anatolij Veklitjko, som lett sina mannar under övningar med den ständiga ryska fartygsgruppen i Medelhavet, samt vid besöket på Malta. Information har även förekommit, att fregatten övat ubåtsjakt med ett strategiskt ubåtsflyg-plan Tu-142.
”Admiral Grigorovitj” är en fregatt ur projekt 11356. Det är ett projekt utvecklat av ”Norra konstruktörsbyrån” och en vidareutveckling av ”Talwar-klassen”, som byggts vid varvet ”Jantar” för Indiens sjöstridskrafter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar