Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 19 september 2014

Flygplatsen på Novaja Zemlja klar att ta emot flyg


Flygplatsen på Novaja Zemlja är färdig att ta emot stridsflyg, meddelade vid en presskonferens Oleg Kotjetkov från Rysslands Västra milo (ZVO)
”Logistik specialister har inom ramarna för taktisk-specialövningar genomfört uppgifter för att flygplatsen skall kunna ta emot stridsflyg, underhålla flygmateriel på marken, genomföra tankning av bränsle, kväve och syre, samt även förbereda flygpersonal och jaktflyg för vidare resor”, - sade Kotjetkov, efter att ha anmärkt, att besättningar i jaktflygplan MiG-31BM redan genomfört landningar på den nya flygplatsen.
Ryssland tänker förstärka sin position i Arktis på alla fronter: såväl militärpolitiskt, som finans-ekonomiskt. President Vladimir Putin beslutade i april att skapa ett enhetligt baseringssystem för nya generationens ytfartyg och ubåtar, förstärka gränsen, samt även bilda ett nytt statligt organ för att genomföra Rysslands politik i Arktis.
För första gången i Rysslands historia landsattes i mars en luftlandsättningsbataljon om 350 man vid övningar vi Novosibiriska öarna (Arktis). I augusti i år tillkännagav Rysslands flygvapenchef Viktor Bondarev vid en presskonferens, att flygplatsen ”Temp” på ön Kotelnyj inom en snar framtid skall kunna ta emot alla typer flygplan.
Innan år 2014 slut planerar Ryssland en utökning av den militära grupperingen i den Arktiska zonen. På ön Kotelnyj skall utgrupperas 99-e taktiska gruppen, och 80:e självständiga motoskyttebrigaden – i byn Alakurtti i Murmansk oblast. Dessutom, på öarna Aleksander I land (Frans Josefs-arkipelagen), Novaja Zemlja, Vrangelsön och Sjmidt-udden skall radarstationer sättas upp och flygledningsplatser. Förstärkning av FSB:s gränstrupper planeras. Till oktober 2015 skall arbetet med  luftförsvars-infrastruktur på de arktiska öarna vara avslutade.

Kuriosa: 1961 på Novaja Zemlja så detonerade Sovjet Tsar-bomben (Russian: Царь-бомба) det största och kraftfullaste atomvapnet som detonerats. Det utvecklades av Sovjetunionen. Bomben som var på 50 megaton kallades "Ivan" av sina utvecklare.

Bomben testades den 30 oktober 1961 i skärgården vid Novaja Zemlja. Bomben minskades ner från de ursprungliga 100 megaton för att reducera det nukleära nedfallet då det mesta av det bedömdes hamna på Sovjetisk, bebodd mark.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar