Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 20 oktober 2014

Östersjömarinens flyg förbereds för vintern

17 okt 2014

Vid östersjöflottans (ÖM:s) marinflygbas har man börjat förbereda utrustning och flygmateriel inför vinterperioden.
Just nu kontrollerar specialister en hel rad säsongsunderhåll: byte av olja, funktionskontroller av huvudkomponenter, elektriska och hydralsystem, inspektion av system, vars tillförlitlighet minskar under östersjöområdets fuktiga klimat.
Övergången av utrustning och vapen beräknas vara genomförda innan oktober månads utgång. Avslutande etappen är när en kommission genomför kvalitetskontroll av det genomförda arbetet.
Så skall flottans marinflyg vara klar för vinterverksamhet med intensiva stridsövningar medelst flygplan och helikoptrar flera gånger i veckan såväl dag som natt och i alla väderlekar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar