Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 20 september 2016

20/9 Rysslands sjöstridskrafter ökat med 5 konteramiraler och 1 viceamiral


Till höger på bilden ses befälhavaren för Kola-flottiljen Oleg Golubev.


Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under en ukas/dekret ом атт tilldela högre officersgrader, där resultatet blev en viceamiral och fem konteramiraler.
Till viceamiral har utsetts ubåtsofficeren Oleg Golubev, som sedan 2013 varit befälhavare för blandflottiljen på Kola vid Norra marinen. Under hans befäl finns diesel-elektriska ubåtar, små ubåtsjaktfartyg och minsvepare.
Konteramiraler blev chefen för sjöstridskrafter vid Rysslands Västra milo Oleg Zjuravlev, befälhavaren för 25:e ubåtsdivizijan vid Stillahavsflottan Valerij Kazakov, chefen för fartygsbyggnation vid Rysslands Flotta Vladimir Trjapitjnikov, samt även Roman Sjirokov och Michail Veller, vars nuvarande tjänstgöringsplatser är okända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar