Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 14 november 2016

14/11 Andra fartyget ur 23120 ”Vsevolod Bobrov” sjösatt
På måndagen 14 november, i Sankt Petersburg vid ”Norra varvet” (ry. Severnaja verf) sjösattes det andra träng/stöd-fartyget ur projekt 23120

Det första fartyget ur serien, ”Elbrus” genomför nu andra etappen av provturer, och leverans till Flottan är framskjuten till år 2017.

Fartyg ur projekt 23120 är avsedda för transport och leverans av torrlaster till kuster, ytfartyg, ubåtar, samt även för bogsering. Nyheter i projektet – är dynamiskt positionssystem, vilket ger fartyg en fast position under alla meteorologiska förhållanden, två elektrohydrauliska kranar med en lyftkapacitet upp till 50 ton, och även bogser-vinschar med dragkraft 120 och 25 ton.

Fartyget kan även ge hjälp till nödställda fartyg. På fartyget finns tryckkammare för dekompression och ”barogenoterapi”, samt även räddnings-evakueringssystem och rum för 16 man.
”Vsevolod Bobrov” har isklass ARC4, vilket medger verksamhet i arktiska trakter.

Uppgifter från FlotProm
Huvuddata för projekt 23120
Längd – 95 m; 
Bredd – 22m; 
Djupgående – 9 m;
Fullt deplacement – 10000 ton; 
Seglationslängd – 5000 nautiska mil; 
Självständigt uppträdande – 60 dygn; 
Besättning – 27 man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar