Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 14 november 2016

14/11 ”Elbrus” till ryska Flottan först år 2017


”Elbrus”Det första trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” skall levereras till Flottan år 2017. Det blev känt på måndagen den 14 november, vid sjösättningsceremonin av det andra fartyget ur detta projekt ”Vsevolod Bobrov”.

Kontraktet att bygga tre havsgående trängfartyg ur projekt 23120 skrev under redan år 2012. Enligt kontraktet skulle det första fartyget levereras till Norra marinen 25 november 2014, det andra – 25 november 2015 till Svartahavsmarinen, och det tredje 25 november 2016 till Stillahavsflottan. Under 2013 sköts emellertid kontraktet fram med ett år.

Kölsträckningen av ”Elbrus” genomfördes i november 2012. I december 2013 kölsträcktes det andra fartyget ”Vsevolod Bobrov”, och i juli 2014 – det tredje ”Kapitan Sjevtjenko”.

”Elbrus” sjösattes 26 juni 2015. Dock drog byggnationen av överbyggnaden ut med drygt ett år. Enligt vissa uppgifter berodde det på att leverans av import-utrustning fallerade på grund av antiryska sanktioner. Ännu i början av september vid den internationella mässan ”Armija-2016” försäkrade företrädare för ”Norra varvet” för journalister, att ”Elbrus” skall överlämnas till Flottan innan årsskiftet. Emellertid, nu på måndagen den 14 november blev det känt, att ryska örlogsflaggen ”Andreasflaggen” kommer att hissas ombord fartyget först år 2017.

Enligt planerna nu på måndagen, skall leverans av det andra fartyget ”Vsevolod Bobrov” ske under år 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar