Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 18 november 2016

18/11 ”Iskander-M” moderniseras i Ryssland
I Ryssland har man börjat modernisera robotsystemet ”Iskander-M”, för att kunna användas fram till 2030, meddelade chefen för Robottrupper och artilleri inom Rysslands Väpnade styrkor  generallöjtnant Michail Matvejevskij.

I Ryssland firas traditionsenligt Robottruppernas och artilleriets dag den 19 november. Just denna dag år 1942 med hjälp av kraftigt artilleri började sovjetiska trupper vända kriget i Stalingrad.

Matvejevskij sade, att systemet stora moderniseringspotential ”gör att det kan underhållas på en modern nivå, utan att hamna efter utländska, fram till år 2030”.

Samtidigt sade generalen, att idag är ”Iskander-M” det bästa systemet i sin klass, då det kan klara av alla antimissilförsvar.

”Iskander-M” är ett operativ-taktiskt robotsystem, avsett för bekämpning av mål på avstånd upp till 500 kilometer. Systemet kan slå ut robotsystem, raketartilleri, fientligt flyg och helikoptrar på flygplatser, samt även ledningsplatser och sambandsknutar.

OTRK ”Iskander” tillfördes de väpnade styrkorna år 2006. ”Iskander-M” är en modifiering av systemet, som testades fram till år 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar