Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 22 november 2016

22/11 C Ryska sjöstridskrafter haft krigsrådRyske marinbefälhavaren amiral Vladimir Korolev

I Sankt Petersburg vid ett utökat möte med ryska Flottans militärråd gick man igenom Flottans övningar och utbildningar under 2016. Detta berättade på tisdagen 22 november, ryska flottans officiella företrädare kommendör Igor Dygalo.

Vid mötet under ledning av Rysslands sjöstridskrafters befälhavare amiral Vladimir Korolev deltog befälhavarna för Norra, Stillahavs, Svartahavs och Östersjöflottorna, Kaspiska flottiljen, samt även chefer för ledningsorgan inom ryska marinen, och befälhavare för större förband inom Rysslands flotta.

”Ryssands sjöstridskrafter har löst uppgifter i alla regioner på världshaven. Framför allt, under september månad 2016 fartygsförband från Norra och Stillahavsmarinen övade gemensamt skydd av sjökommunikationer, objekt och infrastruktur i Arktis (i ”Nordostpassagen”). För första gången har östersjöflottans fregatt ”Jaroslav Mudryj visat Andreasflaggen i Atlanten.”, - anmärkte amiral Vladimir Korolev.

Totalt i år har Flottans fartyg gjort fler än 60 stridsuppgifter i olika regioner på världshaven, varav cirka 20 i form av stridsfartygsgrupper. ”Totalt under långresor förövningsändamål i havs- och oceanzoner har cirka 90 fartyg deltagit. Total tid till sjöss uppgick till cirka 10 tusen dygn”, - underströk sjöstridskrafterna befälhavare.

På temat nybyggnationer, påminde Vladimir Korolev, att under 2016 har sju fartyg börjat byggas: mångfunktionella atomubåten ur projekt 885M ”Perm”, korvetten ur projekt 20380 ”Rezkij, korvetten ur projekt 20386 ”Derzkij”, små robotbåtarne ur projekt 22800 ”Sjkval”, ”Sjtorm” och ”Tsiklon”, patrullfartyget ur projekt 22160 ”Sergej Kotov”.  December planeras kölsträckning av strategiska ubåten ur projekt 955A Knjaz Pozjarskij”.

”Marinflyget har fått avsevärda ängder av modern materiel och beväpning. Innan årets slut kommer ytterligare sex mångfunktionella jaktflygplan Su-30SM, två ubåtsjaktflygplan Il-38, samt även tio helikoptrar av olika modifikationer”, - berättade Chefen för Marinen.

Det diskuterades även frågor rörande reparation och serviceunderhåll av fartyg, flottans ledningsorgans uppgifter att förstärka ordning och reda.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar