Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 23 november 2016

23/11 Ubåten ”Kolpino”, med ”Kalibr”, till Flottan


Den nya tystgående diesel-elektriska ubåten Kolpino” skall på torsdagen hissa ryska Flottans Andreas-flagg.

”Ubåten är den sjätte och avslutande i detta projekt, som byggts för Rysslands svartahavsflotta”, - meddelade försvarsministeriet till ”Interfax”.

Mottagningsceremoni och hissande av Andreasflaggen på ubåten ”Kolpino”genomförs på torsdagen vid AO ”Admiraltejskie verfi” uti Sankt Petersburg.

Ubåtar ur projekt 636.3 tillhör tredje generationen och är en utveckling av projekten 636 och 877. De anses vara en av de tystaste ubåtarna i världen, och har därför i väst fått benämningen ”Svarta hålet” (ry. tjornaja dyra).

Hastighet i u-läge uppgår till 20 knop,
max dykdjup 300 meter,
självständigt uppträdande – 45 dygn,
besättning – 52 man,
u-deplacement cirka 4000ton.

En specialitet för ubåtar ur projekt 636.3 är vapenutrustning bestående av robotvapnet ”Kalibr-PL”, samt även förnyad radioelektronisk utrustning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar