Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 8 december 2016

8/12 Flygregementet i Voronezj har börjat öva i det nya utbildningsåret

Besättningar i mångfunktionella jakt-attackflygplan Su-34 ur Västra milots flygregemente, som är baserat i Voronezj oblast, har börjat öva i det nya utbildningsåret med bekämpning av luft- och markmål.

Under flygningar lär sig flygarna anfalla markmål, fingerad fiendes kolonner, dolt ta sig till platsen.
Uppgifterna för flygarna försvåras av (radio-)störförband (REB).

Varje pilot skjuter styrda robotar ur klassen ”luft-luft” för när- o medeldistans mot luftmål – som utgörs av lysande flygbomber SAB-250, vilka fälls av attackflygplan Su-24M.

Speciell uppmärksamhet kommer att ägnas åt  lufttankning från tankflygplan Il-78 på 8000 meters höjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar