Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 8 december 2016

8/12 Fredsskapande divisionen övar 

Flygarna vid Västra milots division, som är förlagd i Leningrads län, har börjat med de första planlagda flygövningarna. Under vinterperiodens övningar skall de genomgå övningar enligt alla krav, som krävs av fredsskapande kontingenten.

Besättningar i Mi-8 och Mi-24 skall genomföra mer än 100 uppgifter, bland annat – eskort och skydd markbundna humanitära kolonner, flygning under svåra meteorologiska förhållanden i okända områden, på låga och ytterst låga höjder, landning och evakuering på oförberedda platser.

Dessutom, skall piloterna öva transport av humanitär last, patrullering och spaning, samt sök- o räddningsuppgifter.

Under flygarnas utbildning använder divisionens ledning sin rika erfarenhet från deltagande i fredsskapande operationer. Hela divisionens materiel är utrustad enligt FN-standard och är målade därefter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar