Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 9 december 2016

9/12 Första nya minsveparen ”Aleksandr Obuchov” till ÖstersjömarinenÖverlämnande till Flottan av den första minsveparen ur projekt 12700 ”Aleksandr Obuchov”

Fredagen den 9 december överlämnades den första minsveparen ur projekt 12700 till Rysslands östersjöflottan (ÖM). Den högtidliga överlämningsceremonin genomfördes vid Petrov-docken i Kronsjtadt.

”Överlämnandet till Flottan av ”Aleksandr Obuchov” till våra minsveparstyrkor öppnar en ny sida i vår historia”, - sade Rysslands marinchef amiral Vladimir Koroljov vid ceremonin för hissandet av Andreasflaggen. – All vetenskaplig och teknisk erfarenhet har använts för detta projekt och att tillverka minjaktfartyget/minsveparen.”.


Han sa vidare, att sju fartyg är planerade, men i framtiden behöver Rysslands flotta upp mot 40 fartyg ur detta projekt.
Befälhavaren för Rysslands Västra milot generalöverste Andrej Kartapalov anmärkte, att östersjömarinen under en längre tid inte fått några nya fartyg, varför överlämnandet av det första minsveparen ur projekt ”Aleksandrit” – är en glad händelse för alla östersjö-sjömän.


Generaldirektören för Centrala Marina Konstruktörsbyrån (TsMKB) ”Almaz” Aleksandr Sjljachtenko sade i sin tur, att projekt 12700 ”Aleksandrit” kan bli en basplattform för utvecklingar av patrullfartyg och fartyg för kustnära verksamhet.

Leveransen av det nya minjaktfartyget till Flottan har försenats vid ett flertal tillfällen p.g.a. stoppade leveranser av franska minjaktsystem, och nödvändighet att använda inhemsk utrustning.
Enligt kontraktet, som skrevs under 2014 mellan och varvet Sredne-Nevskij-varvet och Försvaret, skall varvet leverera ytterligare tre minjaktfartyg ur projekt ”Aleksandrit”.

Det andra minjaktfartyget ”Georgij Kurbatov” skall sjösättas först hösten 2017 –  ett år senare, än planerat. Förseningen beror på branden, som utbröt på fartyget i början av juni.

Fartyget har ett deplacement om 890 ton och en hastighet upp till 16,5 knop och är utvecklat av TsMKB ”Almaz”. Huvuduppgiften för minsveparen är sök- och bekämpning av minor runt marinbaser.

”Aleksandr Obuchov” kan använda olika typer av minsvep och självgående obemannade undervattensapparater. Som extra hjälpmedel i minjakten finns en liten fransk obemannad farkost ”Inspektor Mk2”.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar