Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 25 juni 2014

ÖM marininfanteri övar med luftlandsättare från Pskov

16 juni 2014
Soldater ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor har tillsammans med förband ur luftlandsättningstrupperna i Pskov, hittransporterade i flygplan Il-76 har börjat öva sök, upptäckande, blockering och utslagning av spanings-diversionsgrupper från en fingerad fiende.
Motoskytteförband ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor har utrustad fältledningsplatser, fortifierat, maskerat platser och militär materiel, som för närvarande befinner sig i ständig beredskap för att kunna likvidera en fingerad fiendes spanings-diversionsgrupper.
För att snabbare upptäcka dessa illegala beväpnade formeringar används ”radioelektronisk strid” för att kunna upptäcka fiendens radiosamtal och bestämma deras geografiska position.
Alla uppgifter samlas vid ledningsstaben, varefter de analyseras och kontrolleras, för att senare besluta vilka motoskytte- och luftlandsättningsförband som skall sättas in.

För att utbilda personalen att lösa stridsuppgifter under modern konventionell strid har man på alla övningsfält byggt upp komplicerade ”måltavelsförhållanden”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar