Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 13 november 2014

13/11 Korvett ”Steregusjtjij” idka ubåtsjakt med ”Paket”

13 nov. 2014
Korvetten ”Steregusjtjij” har den 14 november, vid östersjömarinens övningsfält, skjutit med det nya ubåtsjaktsystemet ”Paket”.
Presstjänsten vid Försvarsdepartementet meddelar, att fartyget skulle genomföra torpedskjutning på mål, som imiterar en fientlig ubåt. Dessutom, skulle besättningen under tiden till sjöss öva radiostörning, livräddning och antidiversionsförsvar.

Steregusjtjij” är den första korvetten ur projekt 20380. Hon kölsträcktes 21 december 2001, sjösatt 16 maj 2006, överlämnades till Flottan 20 november 2007, godkändes av Flottan 28 februari 2008. Deplacement 1800 ton, längd 104,5 m, full fart 27 knop, besättning – 99 man.
Ubåtsjaktsystemet ”Paket”, som finns ombord ”Steregusjtjij”, är avsett för bekämpning av ubåtar och torpeder nära det egna fartyget. Det består av två fyrtubers 330-mm torpedapparater, som sitter i portar på var sida av fartyget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar