Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 30 april 2015

30/4 Repetition över Baltijsk inför paraden på Segerdagen


Vid östersjömarinens (ÖM:s) huvudbas i Baltijsk, Kaliningrads oblast, har repetition med ÖM:s flyg inför 70-årsdagen av Segern i det Stora Fosterländska kriget genomförts.
Enligt information från ÖM:s talesman vid Rysslands Västra milo, kommendörkapten Vladimir Matvejev, har besättningar i 14 stridsflygplan och helikoptrar deltagit i övningen.
I luften över Kaliningradkanalen i enhetliga luftformationer flög tunga attackflygplan Su-24, jaktflygplan Su-27, ubåtsjakt- och räddningshelikoptrar Ka-27 PL och Ka-27 PS, attackhelikoptrar Mi-24, transporthelikoptrar Mi-8, samt även militäta transportflygplan An-26 ur ÖM:s flyg.
Repetitionen utföll bra, luftformationerna okulärbesiktigades från alla håll.
Nästa repetition med flygmateriel ur ÖM kommer att genomföras den 7 maj inom ramarna för generalrepetitionen av sjömilitära paraden i Baltijsk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar