Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 30 april 2015

30/4 Rysk-kinesiska övningar i Medelhavet medio maj

Gen Jansjen, officiell talesman för Kinas Försvarsministerium.
Rysslands och Kina skall i mitten av maj genomföra gemensamma sjömilitära övningar i Medelhavet. Detta meddelar Gen[=förnamnet, inte titel] Jansjen, officiell talesman för Kinas Försvarsministerium.
Övningarna går under beteckningen ”Samarbete till sjöss – 2015”, - sade Jensjen. Han sade också, att varje land skall bidra med nio fartyg.
”Övningarnas huvudsakliga ändamål är att öva till sjöss, bunkring, eskortering av fartyg, säkerställa sjötransporter”, - citerar RIA Novosti den kinesiske talesmannen.
Målet för verksamheten – fördjupat vänskapligt samarbete mellan Ryssland och Kina och förstärka de bägge ländernas stridskapacitet för att slå tillbaka hot mot sjösäkerheten.
”Det bör anmärkas, att dessa övningar inte riktar sig mot tredje land och inte har något samband med situationen i regionen”, - avslutade Jansjen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar