Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 17 juni 2015

17/6 Ubåtar i Östersjön

 Amur 1650


Den ryska Kilo-ubåten har varit en lyckad konstruktion och även en stor exportframgång (”Kilo” följer den engelskspråkiga normen för bokstavering och ingår i en beteckningsserie som används inom NATO för identifiering av sovjetiska/ryska ubåtar. Charlie, Delta, Echo o.s.v.) 

Flera länder har idag ubåtstypen i sina ubåtsvapen t.ex Kina, Indien, Iran, Polen, Algeriet och Vietnam. Den har prestanda som väl mäter sig med  dieselelektriska ubåtar som byggs i andra länder. Efterföljare till Kilo har varit på gång en längre tid. En förbättrad version har byggts i några exemplar men en regelrätt efterföljare finns i ubåtsklassen Lada. Utvecklingen av Lada-typen har dock haft problem på vägen, inte minst ekonomiska, men i nuläget är projektet igång igen och sannolikt kommer några exemplar att byggas utöver den första som fått namnet SANKT PETERSBURG.

Eftersom byggandet av Lada-ubåten legat nere några år har en ny ubåtstyp tagits fram parallellt med Lada, nämligen Kalina. Till detta skall läggas en planerad exportversion av Lada-typen, nämligen Amur. I Ryssland beskrivs Kalina och Amur som femte generationen konventionella ubåtar. Ingen av dem är ännu byggda men erbjuds på den internationella marknaden och intresserade kunder finns redan.

De båda ubåtstyperna kommer att förses med luftoberoende maskineri vilket ger en avsevärd förlängning av uthållighet. Moderna luftoberoende system (AIO) i konventionella ubåtar har till och med en fördel jämfört med atomdrivna ubåtar. Atomdrift kräver kringutrustning för cirkulation, kylning och kraftöverföring och dessa är mycket bullriga. En modern konventionell AIP-ubåt får däremot en mycket låg akustiskt profil.

Källor har också antytt ett ubåtsprojekt som skulle drivas i samarbete mellan Italien och Ryssland. Med hänvisning till utvecklingen i Ukraina har Italien dock valt att tills vidare inte fortsätta arbetet.
Byggandet av Kilo-ubåtar gjordes från början vid varvet i Komsomolsk i östra dåvarande Sovjetunionen men flyttades senare till Sankt Petersburg. Utveckling och byggande av Lada, Kalina och Amur kommer också att ske i Sankt Petersburg. Detta innebär att vi i vårt innanhav Östersjön kommer att få se en utveckling av ubåtar av modernaste slag och dessutom provturer av ubåtar under utveckling, av tänkbara köpare och för leveranskontroll. Aktiviteter i Östersjön kommer att skruvas upp ännu ett steg.

Under tiden 1- 5 juli år kommer IMDS-2015 att hållas i Sankt Petersburg, en internationell mässa för maritim försvarsmateriel. Det får nog antas att rysk försvarsindustri och ryska försvarsmakten då kommer att visa upp sin allra bästa sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar