Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 juli 2017

27/7 Ryssar o kinesser övat fyra moment i Östersjön

Inom den rysk-kinesiska övningen ”Marin samverkan-2017” har idag (27 juli) taktiska grupper övat fyra moment i ett område i Östersjön. Detta skriver Rysslands försvarsdepartement.
Taktiska grupper till sjöss genomförde gemensamma övningar när det inspekterade ett misstänkt fartyg, räddade en person i vattnet, förde över torrlast till fartyg och assisterade ett fingerat nödställt fartyg.
Under inspektionsoperationen sattes ryska och kinesiska antiterrorgrupper, med hjälp av snabbgående båtar, ombord på räddningsbogseraren SB-123 och kinesiska supply-fartyget ”Lomachu”.
Under andra episoden genomförde ryska och kinesiska stridsfartyg sök och räddning av en specialmodell, som befann sig i vattnet.
Ett av momenten under den rysk-kinesiska övningen var att ge hjälp till ett fingerat nödställt fartyg, där ryska SB-123 bogserade kinesiska jagaren ”Chefej”, och kinesiska ”Lomachu” gav hjälp till ryska korvetten ”Steregusjtjij”.
Överföring av torr last till sjöss genomförde de ryska och kinesiska sjömännen med hjälp wires/vajrar, som var dragna mellan fartygen, och med fartygsbaserade helikoptrar Ka-27PS och 9S, som deltog i övningen.
Den 25 juli efter högtidliga ceremonier och fartygen gick till sjöss, bildades rysk-kinesiska taktiska fartygsgrupper vilka utförde artilleriskjutningar mot yt- och luftmål. I denna övning deltog marinflyg ur östersjöflottan, vilka simulerade luftanfall från en fingerad fiende.
Idag efter avslutat övningsprogram sätter den kinesiska fartygsstyrkan kurs mot Sankt Petersburg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar