Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 juli 2017

27/7 USN börjat bygga ledningscenter i Nikolajev, Ukraina

Byggnation av USN operationscenter i Nikolajev (Ukraina).


USA:s väpnade styrkor har i ukrainska Nikolajev börjat bygga ett operationscenter för ledning av 5:e ytfartygsbrigaden.
Det marina operationscentret byggs för ledning av marina, luft och kustkomponenterna, samt även för styrkor med specialoperationer.
På centret åligger att utveckla planer för operationer, ta beslut, ge order, leda styrkorna, logistok o.s.v.
Ett liknande center användes under internationella övningarna ”Sea Breeze 2017”, vilka genomfördes inom programmet ”Partnerskap för fred”. Då övade marina officerare från Ukraina praktiskt med sina kollegor från USA.
Den största delen blir den operativa sektionen, som består av två avdelningar: avdelningen för pågående operationer och avdelningen för framtida operationer.
Avdelningen för pågående operationer följer händelser, som pågår under 48 timmar. Den inkluderar även Flottans ledningscentral, som har direkt kontakt med fartyg till sjöss via operativa officerare och med alla övningskomponenter. Avdelningen för framtida operationer planerar i sin tur för truppernas verksamhet till 96 timmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar