Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 28 mars 2014

Utveckling av ny ”BMMP” för ryska marininfanteriet

Vid flygmässan MAKS-2013 i Moskva meddelade chefskonstruktören för forskningsavdelning för maskinbyggnad vid Moskvas statliga tekniska universitet (uppkallat efter N.E.Bauman) Sergej Popov, att de vunnit upphandlingen från Rysslands försvarsdepartement om att skapa ett nytt stridsfordon för flottans marininfanteri.

Han säger, att ”tiden för att genomföra forskningen är mycket kort – innan årets slut skall taktisk-tekniska uppgifter vara utarbetade för test-konstruktions arbete”.

”Vi har en mäktig uppgift framför oss, - anmärkte Popov. – Ett stort problem består i, att ryska marininfanterister aldrig haft något speciellt utvecklat fordon , varför vi inte vet vad som verkligen behövs. Och göra ett fordon liknande markstridskrafternas – vore meningslöst”.

En specialist har gett ett exempel, ”hos BMP:n slutar all elektrisk utrustning att fungera efter 1,5 timme i havsvatten, aluminium korroderar, och dess färg på utsidan liknande den på fartyg räcker inte till, då den skadas vid verksamhet på land.

Ett stort problem är också att säkerställa hög hastighet (40 km/tim) i vatten och bättre sjövärdighet, som krävs enligt det nya konceptet ”landsättning bortom horisonten”.

Det är tänk som urlossning från transportfartygen långt från stranden, bortom horisontlinjen – och mindre risk för fartygen att hamna under fientlig beskjutning från land, och säkrare landstigning. De simmande fordonen tillryggalägger 15-40 km till själva landstigningen där de skall ta ett brohuvud, vilket kräver stor eldkraft hos BMMP (ry. trol Bojevaja Masjina Morskoj Pechoty). ”I praktiken skall det vara en snabb båt i sjön och en pansartransportvagn på land, vilken skall klara sjöar med en våghöjd upp till 1,5 meter.” – förklarade specialisten.

Ett annat problem består i, att BMMP skall landsättas från dockningsfartyg, vilka inte finns hos Rysslands sjöstridskrafter. ”Det återstår att se om de kan användas på ”Mistral”-fartygen, som är under byggnad”, - sade chefskonstruktören.

Vi på forskningscentrat har kunskap på området, ”men vi måste veta, vad sjömännen vill”, - underströk han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar