Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 26 mars 2014

Sergej Sjojgu ska få ”spets-tank”

                                Rysslands försvar har beställt transportmedel för generaler

Rysslands försvar har beställt en specialtank för att evakuera försvarsministern och hans ställföreträdare från zoner med radioaktiv och kemisk nedsmutsning. En källa inom försvarsmyndigheten säger till ”Izvestia”, att ledning förberett taktisk-teknisk uppgift för att utveckla den nya maskinen. I dokumenten framställd den som ”ett högt skyddat transportmedel 
(ry. VZTS= Vysokozasjtjisjtjennoe transportnoe sredstvo)”.

Förutom följderna av en kärnvapenexplosion skall maskinen skydda passagerarna från finkalibrig eld, pansarskott och landminor.

Källan säger vidare, att den nya maskinen kommer att utrustas med sambandsmedel, som säkerställer informationsutbyte med landets ledning och de strategiska styrkorna. Maskinen kommer att kunna uppträda självständigt i minst 36 timmar under stark radioaktiv kontamination.

Besättningen i VZTS och passagerarna behöver över huvud taget inte lämna maskinen. Där skall finnas tvättfat, toalett och plats för vila. Man kommer att kunna övervaka omgivningen via en videokamera, vilken medger sikt i 360 grader, - förklarade källan.

En företrädare för det militärindustriella komplexet (ry. OPK), som känner till projektet, säger att man idag har för evakuering av landets ledning och regering sovjetiska specialtanks ”Ladoga”, vilka redan är uråldriga.

-   Dessa maskiner byggdes på basen av tank T-80 vid KB ”Transmasj” i Sankt Petersburg (nuvarande OAO ”Spetsmasj” under 1980-talet. Maskinen testades vid olyckan i Tjernobyl. ”Ladoga” är den enda maskinen, som kunde ta sig fram till resterna av reaktorn, och då utsattes inte besättningen för någon strålning, - förklarade han för ”Izvestia”.

Han tillade, att sovjetiska ingejörer valde T-80 som plattform pga gasturbinsmotorn – de övriga tanksen på den tiden var utrustade med dieselmotorer, där filterna blev igensatta med radioaktivt damm och själva blev en källa för kontamination.

Idag är inredningen, luftfiltren, videokamerorna, och framför allt sambandet på ”Ladoga” helt föråldrat.

-  Under 1990-talet utvecklades en moderniserat projekt av ”Ladoga”, men då saknades pengar. Idag är denna variant inte längre aktuell. Den nya maskinen måste göras om helt från grunden, med nya tekniska lösningar – sade företrädaren för OPK.

Redaktören för on-line-projektet om pansarfordon ”Otvaga-2004” Vitalij Moisejev förklarar, att trots troligheten för krig, än mindre kärnvapenkrig, måste Försvaret vara beredd på varje variant av händelsers utveckling.

Experter säger att maskinen måste ha maskering, så att den inte kan skiljas från andra fordon.

Huvudredaktören för tidskriften ”Arsenal Otetjestva” Viktor Murachovskij berättade för ”Izvestia”, att VZTS-erna skall evakuera landets ledning och försvarsledningen från zonen för kontamination till skyddade ledningsplatser eller till transportmedel.

-Maskinerna skall kunna transportera försvarets ledning till flygplatsen Tjkalovskij eller till skyddad ledningsplats i Podmoskve. Tidigare baserades ”Ladoga”-fordonen vid 1-a skyddsbrigaden, vad som hände med dem sedan, finns inga öppna källor om, -förklarade Murachovskij.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar