Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 25 mars 2014

Ryssland bygger ubåt för hydroakustisk bevakning


Rysslands örlogsflotta har beslutat att skapa en ubåt för hydroakustisk bevakning och koordination av andra fartygs verksamhet.
Ubåten kommer att utrustas med system som i passivt läge kan avslöja ubåtar och ytfartyg samt lågt flygande objekt på 600 kilometers avstånd. Inom 100 kilometers radie kommer måltypen att bestämmas konkret. Ubåtens alla system kommer att fungera i passivt läge, det vill säga utan att utstråla signaler för att förbli osynligt för motståndaren. För den lästörstige finns länk här under för ytterligare detaljer om det nya ubåtsårojektet, och allt skrivet på det ”Stora ryska språket”/ ”На Великом русском языке».

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar