Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 7 juli 2015

7/7 Modulbåt ur projekt 23370 sjösatt Kaliningrad

Bilden visar båten ur projekt 23370.


En mångfunktionell modulbåt, byggd för Rysslands östersjöflotta (ÖM), sjösattes på tisdagen, 7 juli, i Kaliningrad. Detta meddelar en officiell företrädare för ÖM, kommendörkapten Vladimir Matvejev.
”En modern mångfunktionell modulbåt ur projekt 23370 byggd vid varvet i staden Svetlyj utanför Kaliningrad. Efter tester vid kaj, varvsprovturer och statliga kontroller kommer hon att tillföras räddningsförbandet inom ÖM”, - citerar TASS Matvejev.

Vid den högtidliga ceremonin deltog företrädare för ÖM:s ledning, nybyggnadsvarvet ”KAMPO”, politisk ledning, veteraner och organisationer.

För ÖM är båten utrustad för sök- och räddningstjänst. Har lavett, brandutrustning och kraftiga pumpar och kan användas som understöd vid bränder.

Projekt 23370 är en basplattform. Beroende av utrustning, som finns i speciella container- moduler kan båten användas för olika ändamål: som dykbåt, sök- och räddning, brand- eller ekologisk båt eller rent av som medicin båt, anmärkte Matvejev.

Detta är den fjärde båten, som byggts för ÖM: två räddnings och en dykarbåt har tillförts marinbas Leningrad under fjolåret. Ytterligare en båt ur projekt 23370 med dykmodul skall sjösättas innan juli månads slut.

Den mångfunktionella modulbåten är en katamaran, som ombord kan härbärgera på däck en stort antal utrustningar för speciella funktionsmoduler av containertyp. Båten är avsedd för verksamhet i inre farvatten, i hamnar och kustnära farvatten. Flytetyget kan komma upp i en hastighet av 10 knop, seglationslängd – 200 nautiska mil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar