Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 3 februari 2015

3/2 Ny stabschef för Leningrads marinbas

Bilden visar en fregatt ur projekt 11540 ”Neustrasjimyj”
Till ny stabschef vid Leningrads marinbas [ LenVMB] har utsetts kommendör Aleksej Apanovitj. Informationen bekräftas av befälhavaren för marinbasen, Oleg Zjuravljev. Aleksej är son till pensionerade viceamiralen vid Östersjöflottan Vasilij Apanovitj, som tidigare innehaft tjänsten som vice befälhavare för LenVMB.
År 2009, dekorerades kommendörkapten Aleksej Apanovitj efter att ha säkerställt sjöfarten mot pirater i Indiska oceanen, med orden ”Muzjestvo” [sv. Mod].
Från år 2007 till 2010 var Apanovitj befälhavare på ÖM:s fregatt ”Neustrasjimyj”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar