Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 3 februari 2015

3/2 Korvett ”Steregusjtjij” i docka för defekter

Bilden visar korvett ”Steregusjtjij” ur projekt 20380

Östersjöflottans (ÖM:s) korvett ”Steregusjtjij” har tagits in i docka vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad för felsökning. Pressekreteraren vid varvet Sergej Michajlov säger, att förutom felsökning av fartyget, så skall hon också göras ren och målas.

Michajlov berättade, att jobbet på ”Steregusjtjij”inte påverkar avmagnetiseringen av fregatt ”Admiral Grigorovitj”, som skall göra det i dockan. Han anmärkte, att avmagnetiseringen av ”Grigorovitj” påbörjas först om två veckor och till dess skall arbetet med korvetten vara klart. I värsta fall så får vi ta ut korvetten under tiden som fregatten skall avmagnetiseras, tillade pressekreteraren.
Tidigare har OAO ”33 sudoremontnyj zavod” (i Baltijsk, Kaliningrads oblast) utlyst anbudsrunda för reparation av robotvapen på ”Steregusjtjij”.
I november 2014 utförde ”Steregusjtjij” vid ÖM:s övningsfält skjutning med antiubåtssystemet ”Paket”, och slog ut en fingerad fientlig ubåt.
Korvett ”Steregusjtjij” är det första fartyget ur projekt 20380. Hon kölsträcktes vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg 21 december 2001, sjösatt 14 maj 2006, tillförd ÖM år 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar