Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 6 februari 2015

6/2 Finska flygvapnet skall i mars-april öva under amerikansk ledning


Finlands Flygvapen skall delta i militära övningar över Östersjöområdet, vilka skall genomföras under ledning av USA under mars-april i år. Beslutet togs på fredagen av finska regeringens kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med landets president Sauli Niinistö.
Företrädare för US Air Force kommer under våren till basen Ämari i Estland, och i samband härmed har de för ett tag sedan även inbjudit Helsinki och Stockholm till gemensamma militärar manövrar. ”Finland har tittat igenom denna inbjudan, och utgående från sina behov, även beslutat, att delta i övningarna tillsammans med USA och Sverige över Bottenviken – i internationellt luftrum och i finskt luftrum och svenskt luftrum”, - sägs i meddelandet från kommittén.
Treveckorsövningarna genomförs under mars-april. De första två veckorna övar finska flyget med amerikanskt jaktflyg, under sista veckan ansluter försvarsstyrkor från Sverige.
”För oss är just detta övningar. Och huvuduppgiften för amerikanarna i Ämari en helt annan – visa balterna och esterna, i synnerhet, att Artikel 5 i NATO-stadgan (en attack mot ett NATO-land är att betrakta som en attack mot alla – ung. TASS) fungerar” – sade Niinistö. Enligt honom, har vare sig Finland eller Sverige något att göra med detta.
Enligt ordförande i finska parlamentets utrikesutskott Timo Soini, skall Finlands medverkan i övningarna inte ses som ett NATO-lands försvars av Estlands luftrum, är ett gott tecken. Han underströk, att Helsingfors tar sina beslut i utrikespolitiken, grundade på sina egna intressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar