Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 18 februari 2015

18/2 ”Aleksandr Obuchov” påbörjat tester vid kaj

Kustminsveparen ”Aleksandr Obuchov” ur projekt 12700.

”Aleksandr Obuchov” byggs för Rysslands sjöstridskrafter vid Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod i Sankt Petersburg och är det första fartyget i en ny generation minjaktfartyg.
Enligt planerna påbörjas provturer i juni, och statliga – i september. Leverans av ”Aleksandr Obuchov” till Flottan genomförs i november 2015, meddelade varvets presstjänst.

Fartyget är ett projekt från ”Centrala konstruktörsbyrån ”Almaz”, hon är avsedd att hitta och destruera minor i farvatten runt marinbaser på säkert avstånd från fartyget.
Deplacementet uppgår till 890 ton, längd 61 meter, bredd 10 meter, hastighet vid fullt deplacement 16,5 knop, besättning 44 man. För minbekämpning använder sig fartyget av olika typer av minsvep, samt även telestyrda och självgående obemannade apparater.
Minsvepare ”Aleksandr Obuchov” är det första fartyget i serien. I april 2014 skrev varvet OAO ”Sredne-Nevskij sudostroityelnyj zavod” kontrakt med ryska federationens försvars-ministerium om byggnation av tre seriefartyg ur detta projekt. Enligt kontraktet skall fartygen levereras under perioden 2016 – 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar